Konzervativa

Konzervativna stomatologija je grana stomatologije koja obuhvata tzv. operativnu stomatologiju (bolesti zuba) i endodonciju. Iako u medicinskoj praksi konzervativno lečenje često u sebi nosi smisao alternative hirurškom lečenju, konzervativna stomatologija odstupa od takvog stereotipa jer metode koje se primenjuju u …..

Read More

Parodontologija

Parodontopatija je progresivno degenerativno oboljenje potpornog tkiva zuba (parodoncijuma), koje za posledicu ima klaćenje, migraciju i ispadanje zuba u terminalnoj (završnoj) fazi. Danas je sve češće prisutna kod veoma mladih ljudi, a granica prvih simptoma spustila se sa kasnih tridesetih …..

Read More

Decja stomatologija i preventiva

Dečja stomatologija ili pedodoncija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom anomalija i oboljenja vilica, lečenjem zuba kod dece, kao i promovisanjem zdravstvenog vaspitanja. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije zdravstveno vaspitanje predstavlja aktivan proces učenja i osposobljavanja pojedinca i zajednice …..

Read More

Protetika

Savremena stomatološka protetika nudi niz rešenja, poput zubnih implanta, fiksnih ili kombinovanih protetskih radova. Koju će metodu stomatolog primeniti zavisi od stanja preostalih zuba, njihovog potpornog aparata, stanja vilične kosti, kao i finansijske situacije pacijenta. Protetske nadoknade se mogu podeliti: …..

Read More

Oralna hirurgija i implantologija

Pružamo sve vrste oralno hirurških zahvata, od vađenja zuba do malih hirurških intervencija, od predprotetske pripreme do pripreme za implantate. Implantologija je najzahtevniji i najnapredniji deo stomatologije. U pitanju je ugradnja (usađivanje) veštačkih zuba, implantata u viličnu kost na mestu …..

Read More