Oralna hirurgija i implantologija


Pružamo sve vrste oralno hirurških zahvata, od vađenja zuba do malih hirurških intervencija, od predprotetske pripreme do pripreme za implantate.
Implantologija je najzahtevniji i najnapredniji deo stomatologije. U pitanju je ugradnja (usađivanje) veštačkih zuba, implantata u viličnu kost na mestu gde nedostaju zubi. Našim pacijentima pre terapije pružamo detaljne informacije o postupku i faktorima uspeha same terapije pre donošenja konačne odluke. Nakon završenog rada pružamo im sve informacije o održavanju implantata, te vodimo detaljno praćenje kroz periodične preglede.