Protetika


Savremena stomatološka protetika nudi niz rešenja, poput zubnih implanta, fiksnih ili kombinovanih protetskih radova. Koju će metodu stomatolog primeniti zavisi od stanja preostalih zuba, njihovog potpornog aparata, stanja vilične kosti, kao i finansijske situacije pacijenta. Protetske nadoknade se mogu podeliti: na fiksne i mobilne. Metalokeramičke krunice i mostovi predstavljaju fiksne protetske radove i ispunjavaju najviše estetske zahteve a ujedno vraćaju funkciju zubima. Izrada metalokeramičkog mosta primenjuje se ukoliko postoje zubi koji mogu biti odgovarajući nosači protetskog rada.