Konzervativa


Konzervativna stomatologija je grana stomatologije koja obuhvata tzv. operativnu stomatologiju (bolesti zuba) i endodonciju. Iako u medicinskoj praksi konzervativno lečenje često u sebi nosi smisao alternative hirurškom lečenju, konzervativna stomatologija odstupa od takvog stereotipa jer metode koje se primenjuju u operativnoj stomatologiji se baziraju na hirurškim tj. mikrohirurškim konceptima.